Nieu­we trend: Pop-up park in Rot­ter­dam

Het Gro­te­kerk­plein in Rot­ter­dam wordt in de zomer van 2016 omge­bouwd tot stads­park. Het plein rond­om de Lau­rens­kerk krijgt vak­ken met beplan­ting, gras, extra bomen met flin­ke stam en de hui­di­ge bomen blij­ven behou­den. Ieder­een kan van­af zomer 2016, als het parkje gereed is, tot rust komen in het groen.  Om het toe­kom­sti­ge stads­park alvast tot leven te […]