Berichten

De fotovlucht van hete en koele plekken in Nijmegen en Arnhem die donderdagavond 6 augustus plaatsvond, is geslaagd. Vanuit een vliegtuig op 4 kilometer hoogte zijn infraroodbeelden gemaakt van de hot spots in beide steden en het omringend gebied. Het is voor de eerste keer dat Nederlandse steden zijn gescand op temperaturen en temperatuurverschillen.

Alterra, kennisinstituut van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, gaat de beelden analyseren en brengt in oktober het rapport uit.

Steden raken ‘oververhit’
De dreiging bestaat dat steden ‘oververhit’ raken. Dicht bebouwde en bestrate, donkere oppervlakten nemen veel warmte op en raken die ’s nachts niet kwijt. De situatie wordt verergerd door de uitstoot van het verkeer, bedrijven en apparaten zoals airconditioners.

Op zulke ‘hitte-eilanden’ heerst een ongezond woon-, werk- en leefklimaat, zeker wanneer als gevolg van de klimaatverandering de temperatuur nog sterker zal stijgen en er vaker hittegolven zullen optreden.

Meer openbaar groen en groene daken
Stadsregio en steden kunnen maatregelen nemen om de temperatuur op hete plekken omlaag te brengen, bijvoorbeeld door daken te beplanten, meer openbaar groen en oppervlaktewater aan te leggen, en de stad meer ‘hitteproof’ te maken door open ruimten (als koele lucht-corridor) te behouden of te creëren. Ook de in gang gezette energiebesparing en productie van duurzame energie dragen bij aan een beter klimaat.

Groene buurten zijn duidelijk te onderscheiden
Op de gemaakte infraroodbeelden springen de hete plekken in Arnhem en Nijmegen er duidelijk rood uit: dicht bebouwde gebieden met veel wegen. Groene buurten zijn ook duidelijk te onderscheiden van minder groene buurten, waar het warmer is. In de uiterwaarden komt de ‘koelste’ kleur voor: blauw. Het rivierwater heeft op de infraroodbeelden een groene tint en is daarmee warmer.

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers zijn de provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. In het kader van het Europese project Future Cities zoeken zij samen met de gemeente Tiel en met andere Europese regio’s in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk naar mogelijkheden om zich blijvend aan te passen aan het veranderende klimaat. Het onderzoek zal aan de provincie, stadsregio en steden informatie verschaffen, hoe zij ook in de toekomst een aantrekkelijk klimaat kunnen blijven bieden.

Bron:
Gemeente Nijmegen 
 

Uitgerust met een infrarood camera maakte een vliegtuig op donderdag 6 augustus een hitte-scan van Nijmegen, Arnhem en het tussenliggend gebied. De scan brengt in beeld waar ‘t het heetst is en waar het koel blijft.

Steden warmen het meest op en binnen steden zijn er plekken, waar de temperatuur het sterkst oploopt. De scanbeelden verschaffen de Gelderse steden informatie, op welke stedelijke plekken ‘afkoelingsmaatregelen’ nodig zijn.

Meer openbaar groen
Zoals de aanleg van groene daken, meer openbaar groen en water, gebruik van duurzame energie, hergebruik van energie en dergelijke.

Future Cities
De luchtopnamen worden op 4 km hoogte gemaakt door Dakwacht BV als onderdeel van het Europese project tegen klimaatverandering Future Cities, gesponsord door de Europese Unie. Alterra, het kennisinstituut voor groene ruimte van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, heeft de leiding over de uitvoering van het project.

Klimaatverandering
De hitte-beelden zijn belangrijk om tijdig maatregelen in het belang van de stedelijke bevolking te kunnen uitvoeren. Als gevolg van de klimaatverandering worden de weersomstandigheden extremer: het zal bijvoorbeeld vaker en langer erg warm en droog worden. Steden hebben naar verhouding veel verhard en donkergekleurd oppervlak: daken en straten. Asfalt, steen en beton nemen overdag veel warmte op en raken die ’s nachts niet kwijt. Verkeer, bedrijvigheid en apparaten als airco’s dragen ook bij aan de opwarming.

Hitte-eilanden
Hierdoor ontstaan in steden steeds vaker ‘hitte-eilanden’: plekken waar de temperatuur bij warm weer en bij een hittegolf 5 tot 8 graden hoger kan liggen dan in andere stadsdelen en in landelijk gebied. Dat is slecht voor de gezondheid en leefbaarheid. Het leidt tot een onaangenaam werk- en verblijfklimaat.

De gemeenten Arnhem en Nijmegen stimuleren voorzieningen als de aanleg van natuurlijk groene daken en de vergroening van de binnenstad.

Bron:
Gemeente Nijmegen