De Pla­taan op het Doe­len­plein heeft de X‑factor!

Na een span­nen­de eind­strijd is de pla­taan op het Doe­len­plein de win­naar van de ver­kie­zing Wel­ke boom heeft de X‑factor? Gedu­ren­de zes weken heb­ben Delf­te­na­ren mas­saal gestemd op hun favo­rie­te bomen. De Hol­land­se iep van Sociëteit Alcuin stond een tijd boven­aan, maar de pla­taan van het Doe­len­plein kwam razend­snel op gelij­ke hoog­te. Deze prach­ti­ge Delft­se […]