De Pla­taan op het Doe­len­plein heeft de X‑factor!

Na een span­nen­de eind­strijd is de pla­taan op het Doe­len­plein de win­naar van de ver­kie­zing Wel­ke boom heeft de X‑factor? Gedu­ren­de zes weken heb­ben Delf­te­na­ren mas­saal gestemd op hun favo­rie­te bomen. De Hol­land­se iep van Sociëteit Alcuin stond een tijd boven­aan, maar de pla­taan van het Doe­len­plein kwam razend­snel op gelij­ke hoog­te. Deze prach­ti­ge Delft­se bomen gin­gen met elkaar de strijd aan om de X‑factor. Met 1028 stem­men heeft de pla­taan uit­ein­de­lijk gewon­nen. Op 28 augus­tus zal de win­naar fees­te­lijk wor­den gehul­digd.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Klik hier voor de spe­ci­a­le ver­kie­zings­web­si­te.
Down­load hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Gemeen­te, bomen, ver­kie­zing

Bron:
Bomenstich­ting