Pre­sen­ta­tie De Groe­ne Stad op Plan­ta­ri­um 2015

Van 26 t/m 29 augus­tus vond in Bos­koop de Plan­ta­ri­um beurs plaats. De Groe­ne Stad pre­sen­teer­de op deze vak­beurs beel­den van grij­ze plek­ken in de stad die door de ont­wer­pers van De Natuur­lij­ke Stad groen inge­kleurd zijn. Een wereld van ver­schil!