Ver­kie­zing ‘Bes­te open­ba­re ruim­te van Neder­land’ van start

Voor de zeven­de keer wed­ij­ve­ren gemeen­ten in Neder­land met elkaar om dé erken­ning voor de publie­ke ruim­te: de ver­kie­zing voor de Fal­co Award Bes­te Open­ba­re Ruim­te 2015. Gezocht wor­den open­ba­re ruim­tes die aan­spre­ken, toe­gan­ke­lijk zijn en bij­dra­gen aan het wel­be­vin­den van de bezoe­kers. Ter illu­stra­tie: de afge­lo­pen jaren waren de win­naars de cam­pus van de Rot­ter­dam­se Eras­mus­uni­ver­si­teit, het […]