Grijs, groen en geluk­kig krijgt de beno­dig­de steun om van start te gaan

Drie jaar gele­den werd er door de Nati­o­na­le Post­co­de lote­rij al 2,2 mil­joen toe­ge­kend aan IVN en het Oran­je Fonds om te star­ten met Groen Dich­ter­bij dat als doel heeft om men­sen bij elkaar te bren­gen en de natuur extra ruim­te te geven. Dit jaar werd er een nieu­we aan­vraag toe­ge­kend. Tij­dens het Goed Geld Gala […]