Berichten

Basisschool Het Baken in Oss ontvangt de eerste boom van het project ‘Bomen voor School’. Wethouder Hoeksema plant de eerste boom samen met tien leerlingen op donderdag 12 april. Door dit project krijgen tien basisscholen een extra boom op hun schoolplein.

Scholen met weinig groen op hun schoolplein doen mee met dit project. Het planten van een boom is ook een goed moment om aandacht te besteden aan natuur- en milieueducatie. De scholen krijgen een lespakket van Hoveniers Informatie Centrum (HIC) en professioneel advies. Het voorjaar van 2012 is het startschot om alle bomen te planten. ‘Bomen voor Scholen’ is in het leven geroepen door Projectbureau Orbis. De gemeente Oss heeft geld voor deze actie beschikbaar gesteld.

Lees ook:
Wethouder Tilburg plant boom in kader van ‘Bomen voor Scholen’ 

Bron:
Nationale Onderwijsgids

De gemeente Oss gaat van start met het project ‘Bomen voor Scholen’. Met dit project krijgen basisscholen in deze gemeente de kans om met behulp van gemeentelijk budget een extra boom aan te planten op het schoolplein.

De gemeente ziet het als een investering in de directe leefomgeving van basisschoolkinderen. Het project ‘Bomen voor Scholen’ omvat ook een lespakket dat kinderen bewust moet maken van het belang van natuur en milieu. Komende herfst en winter wordt het project uitgevoerd. Tien basisscholen kunnen meedoen. Alleen basisscholen waar momenteel weinig groen aanwezig is, zijn uitgenodigd om deel te nemen. Zij zijn via een brief op de hoogte gesteld. Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich tevens melden bij de gemeente.
 

 

 

Bron:
Kliknieuws

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.