Basis­school Oss plant boom in kader van ‘Bomen voor School’

Basis­school Het Baken in Oss ont­vangt de eer­ste boom van het pro­ject ‘Bomen voor School’. Wet­hou­der Hoek­sema plant de eer­ste boom samen met tien leer­lin­gen op don­der­dag 12 april. Door dit pro­ject krij­gen tien basis­scho­len een extra boom op hun school­plein. Scho­len met wei­nig groen op hun school­plein doen mee met dit pro­ject. Het plan­ten […]

Basis­scho­len in Oss krij­gen bomen van gemeen­te

De gemeen­te Oss gaat van start met het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’. Met dit pro­ject krij­gen basis­scho­len in deze gemeen­te de kans om met behulp van gemeen­te­lijk bud­get een extra boom aan te plan­ten op het school­plein. De gemeen­te ziet het als een inves­te­ring in de direc­te leef­om­ge­ving van basis­school­kin­de­ren. Het pro­ject ‘Bomen voor Scho­len’ […]