Het ver­nieuw­de Oos­ter­park is klaar voor de toe­komst

In gesprek met Edwin San­t­ha­gens van Buro Sant en Co Zater­dag a.s. wordt in Amster­dam de offi­ci­ë­le ope­ning van het ver­nieuw­de Oos­ter­park gevierd. Land­schaps­ar­chi­tec­ten­bu­reau Sant en Co, onder ande­re bekend van het Dak­park Rot­ter­dam en Park Fran­ken­dael in Amster­dam, heeft dit nieu­we stads­park ont­wor­pen. Land­schaps­ar­chi­tect Edwin San­t­ha­gens ver­telt enthou­si­ast over dit pro­ject ‘Ver­dub­be­ling Oos­ter­park’ waar […]