In steden ontbreekt speelruimte voor jeugd

DEN HAAG – Nederlandse gemeentebesturen leggen binnen de bebouwde kom veel te weinig speelruimte aan voor kinderen tot en met twaalf jaar. Drie procent van de ruimte in de bebouwde omgeving voor speelruimte – dat was de norm die toenmalig minister Sybilla Dekker in 2006 aan de gemeenten voorlegde. Om dat te halen moet nog […]