Duur­zaam onkruid­be­heer in Elburg

De gemeen­te Elburg heeft onlangs het cer­ti­fi­caat DOB niveau brons behaald. DOB staat voor duur­zaam onkruid­be­heer op ver­har­din­gen. Dit cer­ti­fi­caat vormt voor de gemeen­te een nieu­we stap in het zo mili­eu­vrien­de­lijk als moge­lijk bestrij­den van onkruid op ver­har­din­gen. In Elburg bestrijdt de fir­ma Don­ker uit Dron­ten het onkruid met behulp van een gemo­to­ri­seerd voer­tuig op […]