Groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven maken kans op 1.000 euro

In Noord-Hol­­land bruist het van de groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Bestaan­de of nieu­we ini­ti­a­tie­ven die vast een duw­tje in de rug kun­nen gebrui­ken, ‘Eer­ste Hulp’ nodig heb­ben om ver­der te komen. De geza­men­lij­ke natuur­or­ga­ni­sa­ties orga­ni­se­ren de Eer­ste Hulp bij Groen prijs. Om ini­ti­a­tie­ven die Noord-Hol­­land groe­ner maken een stap ver­der te hel­pen. Wie mee­doet, maakt kans op […]