Wel­ke invloed heeft straat­groen in de stad?

NHTV inter­na­ti­o­naal hoger onder­wijs Bre­da gaat onder­zoek doen naar de effec­ten van straat­groen op de kwa­li­teit van leven van de inwo­ners van de vier gro­te Bra­bant­se ste­den: Eind­ho­ven, Til­burg, Bre­da en ‘s Her­to­gen­bosch. Het heeft als doel te ach­ter­ha­len wel­ke vorm en com­bi­na­tie van straat­groen het meest posi­tie­ve effect heeft op het wel­zijn van de […]