Gro­te natuur­speel­plaats opge­le­verd in Lei­den

Naast de Open­ba­re Basis­school Wou­ter­tje Pie­ter­se in Lei­den is een bij­zon­der gro­te natuur­speel­plaats van 2400 m² opge­le­verd. De speel­tuin is ont­wor­pen door design­stu­dio Van Gin­ne­ken en is o.a. één van de geno­mi­neer­den voor de voor de Prijs­vraag van Groe­ne Speel­plek­ken. Het ont­werp is mede tot stand geko­men door een actie­ve inbreng van de scho­lie­ren en […]