Bre­da ont­vangt pro­vin­ci­a­le sub­si­die voor natuur­pro­jec­ten

De gemeen­te Bre­da ont­vangt sub­si­die van de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant om de natuur in Bre­da en natuur­be­le­ving onder haar inwo­ners te ver­ster­ken. In totaal stelt de pro­vin­cie zo’n 250.000 euro beschik­baar om een twee­tal pro­jec­ten in Bre­da uit te voe­ren. De gemeen­te ont­vangt voor het Ulven­hout­se Bos een sub­si­die van 146.720 euro om te wer­ken aan […]