Plus­pun­ten van natuur­lijk en groen spe­len

Als kin­de­ren van 5 – 12 jaar het voor het zeg­gen zou­den heb­ben – zo blijkt uit onder­­zoeks­­li­­te­ra­tuur- zou­den zij de voor­keur geven aan ‘wil­de’ land­jes, braak­lig­gen­de ter­rei­nen, boven speel­ter­rei­nen met speel­toe­stel­len. Die voor­keur voor ‘wil­de’ land­jes bestaat al veel lan­ger. Menig schrij­ver, kun­ste­naar of natuur­be­scher­mer van mid­del­ba­re leef­tijd rept in inter­views van heer­lij­ke erva­rin­gen […]