Bomenstich­ting brengt boom­bord­jes met een edu­ca­tie­ve knip­oog uit

“De zaden van de Hol­land­se iep wor­den ook wel iepen­dub­bel­tje genoemd. In het voor­jaar ‘sneeuwt’ het iepen­dub­bel­tjes, ze vor­men gro­te hopen in par­ken en op straat. Een mooi gezicht en een feest­maal voor een­den en dui­ven”. Dit — en nog veel meer inte­res­san­te fei­­ten- valt te lezen op één van de 37 nieu­we boom­bord­jes die de […]