Natuur­brug Utrecht­se­weg (N417) ver­bindt natuur in het Gooi

Op zater­dag 21 mei open­de gede­pu­teer­de Tjeerd Tals­ma de natuur­brug over de Utrecht­se­weg. Hier­mee is een belang­rij­ke stap gezet in de natuur­lij­ke ver­bin­ding van de hele Heu­vel­rug: van het Gooi­meer tot aan Neder­rijn. Die­ren als de das, ree, boom­mar­ter en zand­ha­ge­dis en ver­schil­len­de plant­soor­ten krij­gen hier­door een gro­ter aan­een­ge­slo­ten en eco­lo­gisch divers leef­ge­bied. Het Gooi […]