Natuurbrug Utrechtseweg (N417) verbindt natuur in het Gooi

Op zaterdag 21 mei opende gedeputeerde Tjeerd Talsma de natuurbrug over de Utrechtseweg. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de natuurlijke verbinding van de hele Heuvelrug: van het Gooimeer tot aan Nederrijn.
Dieren als de das, ree, boommarter en zandhagedis en verschillende plantsoorten krijgen hierdoor een groter aaneengesloten en ecologisch divers leefgebied.
Het Gooi is een prachtig gebied met veel natuur, maar ook een gebied met verstedelijking en infrastructuur die oorspronkelijke natuurgebieden doorkruisen.
“De provincie Noord-Holland investeert fors in de Gooise natuur. Maar zonder samenwerking in de regio lukt het ons niet om ‘groots te verbinden’”, zo benadrukte de gedeputeerde. “Rijkswaterstaat en ProRail gingen ons met de ecoducten over de A27 en de spoorlijn al voor. De natuurbrug over de Utrechtseweg was het nog ontbrekende puzzelstukje in de bredere natuurverbinding Zwaluwenberg.”
De gedeputeerde onthulde ook de nieuwe naam: natuurbrug Hoorneboeg.