Kansen voor natuurinclusief ondernemen

In de Rijksnatuurvisie, die de overheid in 2014 publiceerde, ziet ze een belangrijke rol voor natuurinclusieve economie waarin particulier initiatief een een rol krijgt in het natuurbeleid. Natuur en ondernemen is geen onmogelijke combinatie, maar de overheid moet wel stimuleren. Natuur en ondernemen lijkt een onlogische combinatie. Natuur is immers een publiek goed. De overheid […]