Dag van de Groe­ne Kin­der­op­vang bij SKA

Dins­dag 17 mei was het de jaar­lijk­se ‘Dag van de Groe­ne Kin­der­op­vang’. Deze dag is uit­ge­roe­pen door het vak­blad Kin­der­op­vang en stich­ting Groen Cement. In heel Neder­land wor­den er in de kin­der­op­vang natuur­­be­le­­ve­­nis-acti­­vi­­tei­­ten geor­ga­ni­seerd. Natuur­lijk deed de SKA ook dit jaar weer mee! Natuur­be­le­ving is belang­rijk voor opgroei­en­de kin­de­ren. Het sti­mu­leert de ont­wik­ke­ling van een kind […]