Van 11 tot 13 juni orga­ni­seert Groei & Bloei de der­de Nati­o­na­le Tuin­week

De Nati­o­na­le Tuin­week sluit aan bij een groei­en­de belang­stel­ling voor tui­nie­ren en alles wat met groen te maken heeft. Denk bij­voor­beeld aan meer groen om wonin­gen en bedrij­ven. Vaak kan dat wor­den gere­a­li­seerd zon­der veel (extra) ruim­te­be­slag, bij­voor­beeld op braak­lig­gen­de ter­rei­nen, in bin­nen­tui­nen en ver­ti­caal tegen gevels of op bal­kons. Op braak­lig­gen­de ter­rei­nen ont­staan buurt­moes­tui­nen. […]