Mark Rut­te en Sha­ron Dijks­ma ope­nen Nati­o­na­le Kli­maat­top 2016

Op ini­ti­a­tief van de staats­se­cre­ta­ris van Infra­struc­tuur en Mili­eu vindt op woens­dag 26 okto­ber de Nati­o­na­le Kli­maat­top 2016 plaats in de voor­ma­li­ge Van Nel­le­fa­briek in Rot­ter­dam. Minis­­ter-pre­­si­­dent Mark Rut­te en staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma ope­nen de top geza­men­lijk. Tij­dens de top zul­len nieu­we ini­ti­a­tie­ven, maat­re­ge­len en acties die bij­dra­gen aan CO2-reduc­­tie bij elkaar gebracht wor­den. Aan­lei­ding […]