Den­nen­bos­sen goed voor 40 mil­joen!

Gro­ve­den­nen­bos­sen halen in Vlaan­de­ren jaar­lijks zo’n 260 ton fijn stof uit de lucht, goed voor een gezond­heids­winst ter waar­de van een klei­ne 40 mil­joen euro. Dat bere­ken­de bio-inge­­ni­eur Tho­mas Schau­broeck. Fijn stof kost de gemid­del­de Vla­ming één gezond levens­jaar. Bij hoge­re fijn­stof­con­cen­tra­ties stijgt het aan­tal lucht­weg­klach­ten en zijn er meer spoed­op­na­mes. Lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan fijn […]