Gezon­de bodem in de stad dank­zij schim­mels op boom­wor­tel

Dr. Ir. Jac­que­li­ne Baar en ing Jef­frey Damen, directeur/adviseur bij Bio­my­green en Bio­My­Pro en advi­seur Duur­zaam­heid bij Bio­My­Pro lich­ten toe waar­om vlie­gen­zwam­men bij­dra­gen aan een groe­ne stad. Er is meer groen in de stad nodig, veel meer groen. Dat groen heel belang­rijk is, is wel bekend. Het heeft veel voor­de­len: zo is groen rust­ge­vend, goed […]