Der­tien natuur­ge­bie­den strij­den om titel ‘Mooi­ste Natuur­ge­bied van Neder­land’

Der­tien natuur­ge­bie­den strij­den om de titel ‘Mooi­ste Natuur­ge­bied van Neder­land’. De gebie­den zijn van­daag geno­mi­neerd door een vak­ju­ry onder lei­ding van pro­fes­sor Pie­ter van Vol­len­ho­ven. Het publiek bepaalt de uit­ein­de­lij­ke win­naars. Van­af van­daag tot en met 31 okto­ber kan het publiek stem­men. De vak­ju­ry maak­te de nomi­na­ties bekend in het tele­vi­sie­pro­gram­ma De Wereld Draait Door. […]