Zon­der drem­pels de natuur in!

Wel­ke stads­par­ken en natuur­ge­bie­den zijn eigen­lijk toe­gan­ke­lijk voor men­sen met een licha­me­lij­ke beper­king? En voor­al: waar zijn die te vin­den? Dat is zo gemak­ke­lijk nog niet uit te zoe­ken, maar er is goed nieuws. Want ter gele­gen­heid van de jaar­lijk­se Week van de Toe­gan­ke­lijk­heid (de eer­ste week van okto­ber) heeft Ken­nis­cen­trum Groen & Han­di­cap de […]