Deel ste­de­lijk groen via #mijn­groe­ne­stad

De Groe­ne Stad roept haar vol­gers op om foto’s van (inno­va­tie­ve) groen­pro­jec­ten in bin­­nen- én bui­ten­land te delen. Denk bij­voor­beeld aan een foto van een stads­park, een mooie groen­wand of een groen dak op een gebouw. Ook wor­den er steeds meer klein­scha­li­ge groen­pro­jec­ten opge­start, zoals post­ze­gel­par­ken en buurt­moes­tui­nen. Je kunt je foto’s met ons delen […]