Deel ste­de­lijk groen via #mijn­groe­ne­stad

De Groe­ne Stad roept haar vol­gers op om foto’s van (inno­va­tie­ve) groen­pro­jec­ten in bin­nen- én bui­ten­land te delen. Denk bij­voor­beeld aan een foto van een stads­park, een mooie groen­wand of een groen dak op een gebouw. Ook wor­den er steeds meer klein­scha­li­ge groen­pro­jec­ten opge­start, zoals post­ze­gel­par­ken en buurt­moes­tui­nen.
Je kunt je foto’s met ons delen via Twit­ter @degroenestad, gebruik dan #mijn­groe­ne­stad of via Inst­agram @greencityinitiative #mijn­groe­ne­stad. Ben je niet zo van de nieu­we media? Je kunt ook gewoon ouder­wets een email­tje stu­ren met de foto in de bij­la­ge! (info@degroenestad.nl)
We zijn benieuwd naar jul­lie ‘green shots’!