Een groen uit­zicht

Uit­zicht op groen, bin­nen en bui­ten, heeft een stress­re­du­ce­ren­de wer­king en ver­be­tert het con­cen­tra­tie­ver­mo­gen.