Dag van het Park op zon­dag 30 mei in 50 gemeen­ten

Zon­dag 30 mei is het weer de Dag van het Park. Meer dan 50 gemeen­ten zet­ten hun par­ken in het zon­ne­tje en orga­ni­se­ren er aller­lei leu­ke acti­vi­tei­ten. De Bomenstich­ting, die haar 40-jarig jubi­le­um viert, is dit jaar part­ner van de Dag van het Park. Het the­ma van de Dag van het Park 2010 is dan […]