Wenen blijft meest leef­ba­re stad ter wereld

Voor het twee­de jaar op rij is Wenen uit­ge­roe­pen tot Meest Leef­ba­re Stad Ter Wereld door het gere­pu­teer­de advies­bu­reau Mer­cer. De Oos­ten­rijk­se hoofd­stad bestaat voor bij­na de helft van de stad uit groen en par­ken. “Wenen heeft alle voor­de­len van een gro­te stad, en tege­lijk alle voor­de­len van het plat­te­land” , zegt Mar­tin Hol­lin­ger. Typisch […]

Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speel­plek?

In het gemeen­te­lijk groen­be­leid en speel­ruim­te­be­leid wordt veel­al te wei­nig aan­dacht geschon­ken aan het belang van groe­ne speel­plek­ken voor de licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gezond­heid van de kin­de­ren. Er is een gro­te behoef­te aan hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne speel­plek­ken, waar­in ook de cre­a­ti­vi­teit en ver­beel­dings­kracht van kin­de­ren tot hun recht kun­nen komen. Kin­de­ren ver­die­nen een goe­de groe­ne […]