Berichten

Brancheorganisatie VHG heeft onlangs het rapport ‘De Meerwaarde van Groen’ uitgebracht, waarin het belang van het groen centraal staat. Aangezien steeds meer bestuurders, bewoners, bedrijven, corporaties en ontwikkelaars  de meerwaarde van groen inzien in hun eigen gemeente, wijk of project.

Met de bezuinigingsronde op de gemeentebegrotingen dreigt een verschaling in de aanleg en het onderhoud van groen, schrijft de VHG op haar site. Met alle gevaren voor verloedering, verstening en verrommeling op de middellange termijn.

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2010 in zicht zal de brancheorganisatie VHG daarom actief het thema groen op de politieke agenda zetten. 

Investeren in groen levert op
Groen blijft essentieel om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en de ambities voor milieu en klimaat te behalen.

Investeren in het groene kapitaal binnen de gemeente levert uiteindelijk veel maatschappelijk rendement op, zo is de boodschap. De VHG doet dit samen met strategische partners binnen groene netwerken zoals het Groenforum en De Groene Stad.

Bron:
VHG

“Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke rol spelen bij het behoud van natuur en biodiversiteit, juist vanwege hun ligging en landgebruik.” Dat stelt ir. Robbert Snep, landschapsecoloog bij Alterra, Wageningen UR. Bedrijventerreinen staan vooral bekend vanwege hun lelijkheid en prominente aanwezigheid in de rand van steden en langs wegen. Veel terreinen zijn verouderd en toe aan herstructurering. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat deze terreinen een meerwaarde voor hun omgeving kunnen opleveren. Maar toch is dat wel zo, blijkt uit het onderzoek waar Snep vrijdag 6 februari op promoveert.

Volledige informatie:
Click hier voor meer informatie
Beluister de reportage met de promovendus

Ook interessant:
Bedrijventerreinen, industriegebied, biodiversiteit

Bron:
Alterra, Wageningen UR