Snoei­afval taxus gebruikt in pro­duc­tie kan­ker­me­di­cijn

Neder­land­se gemeen­ten gaan snoei­afval van taxus­heg­gen ver­za­me­len om te gebrui­ken bij de pro­duc­tie van che­mo­the­ra­pie medi­ca­tie. Onder de actie­naam ‘Ver­groot de hoop’ zal in zeven­tig Neder­land­se dor­pen en ste­den snoei­afval van de – in vele voor­tui­nen voor­­ko­­men­­de- taxus bac­ca­ta ver­za­meld wor­den. De tak­jes zul­len in Bel­gië wor­den gedroogd en ver­vol­gens wor­den ver­scheept naar far­ma­ceu­ti­sche bedrij­ven […]