Inter­view met boom­spe­ci­a­list Wil­lem Koot

‘Als je bedenkt wat zo’n boom alle­maal al heeft mee­ge­maakt, wat die alle­maal al heeft ‘gezien’, dan is het toch prach­tig dat je ervoor kunt zor­gen dat zo’n boom lan­ger kan blij­ven bestaan.’ Wil­lem Koot, boom­spe­ci­a­list van beroep, was al op jon­ge leef­tijd gefas­ci­neerd door bomen. Als kind is het natuur­lijk enorm stoer om in […]