Nieuw tijd­schrift met maan­de­lijks aan­dacht voor De Groe­ne Stad

Het nieu­we tijd­schrift Roots, dat deze maand in de win­kel ligt, laat aller­lei voor­beel­den zien van wat de natuur te bie­den heeft. Een onder­deel van het maga­zi­ne is De Groe­ne Stad. Iede­re maand maakt het blad een groen­por­tret van een Neder­land­se stad. In iede­re stad zoekt de redac­tie de drie mooi­ste stads­par­ken op en die […]