Nieuw tijd­schrift met maan­de­lijks aan­dacht voor De Groe­ne Stad

Het nieu­we tijd­schrift Roots, dat deze maand in de win­kel ligt, laat aller­lei voor­beel­den zien van wat de natuur te bie­den heeft. Een onder­deel van het maga­zi­ne is De Groe­ne Stad. Iede­re maand maakt het blad een groen­por­tret van een Neder­land­se stad.

In iede­re stad zoekt de redac­tie de drie mooi­ste stads­par­ken op en die onder­wer­pen ze aan een kri­ti­sche blik. Ver­der wordt er gezocht naar unie­ke groe­ne plek­jes in de stad. Deze maand staat Utrecht cen­traal, waar nog tal van ver­bor­gen plek­jes zijn waar stil­te en groen over­heer­sen.

Meer infor­ma­tie »

 

 

 

 

 

Bron:
Roots

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.