Klein­bla­di­ge lin­de is de Boom van het jaar 2016

De Win­ter of klein­bla­di­ge lin­de (Tilia cor­da­ta) is woens­dag op de Boom­kwe­kers­dag van LTO in Ech­teld geko­zen tot Boom van het jaar 2016. De ver­kie­zing is een ini­ti­a­tief van­uit de boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. De ver­kie­zing kreeg dit jaar the­ma: Bomen voor Bij­en. Bomen dus die een opval­len­de posi­tie­ve bij­dra­ge leve­ren aan de bio­di­ver­si­teit en het eco­sys­teem. Behal­ve het […]