Berichten

Groene schoolpleinen nodigen uit tot buiten spelen en dragen bij aan een beter sociaal klimaat.

Op acht basisscholen in New York resulteerde de integratie van schooltuinen in het lesprogramma in toename van lichamelijke activiteit en vermindering van zittend gedrag.

Kinderen in klaslokalen met planten hebben 7% minder gezondheidsklachten.