Natuur moet wel leuk blij­ven

Nee, wij men­sen accep­te­ren geen pech. We eisen zeker­heid en vei­lig­heid. Ook in de natuur. Die is leuk, maar je moet er wel regel­ma­tig de schaar inzet­ten. Zelfs op de Velu­we wor­den daar­om nu door Natuur­mo­nu­men­ten de bomen langs de paden van over­han­gen­de tak­ken ont­daan. Want stel je voor dat in deze wil­der­nis iemand al […]

Groen maakt spe­len leuk

Spe­len staat meer in de ‘posi­tie­ve’ belang­stel­ling dan lan­ge tijd het geval is geweest. Voor ieder die iets wil met spe­len, is de tijd nu rijp. Ver­schil­len­de ont­wik­ke­lin­gen dra­gen hier aan bij. Zo schrij­ven des­kun­di­gen van­da­lis­me toe aan het te wei­nig op straat spe­len door jon­ge­ren, schreeu­wen (para)medici moord en brand over almaar dik­ker wor­den­de […]

Groen maakt spe­len leuk

Spe­len staat meer in de ‘posi­tie­ve’ belang­stel­ling dan lan­ge tijd het geval is geweest. Voor ieder die iets wil met spe­len, is de tijd nu rijp. Ver­schil­len­de ont­wik­ke­lin­gen dra­gen hier aan bij. Zo schrij­ven des­kun­di­gen van­da­lis­me toe aan het te wei­nig op straat spe­len door jon­ge­ren, schreeu­wen (para)medici moord en brand over almaar dik­ker wor­den­de […]