Laarbeek beschermt waardevol groen beter

De gemeente Laarbeek gaat een bomenbeleidsplan opstellen, één van de onderdelen hieruit is de zogenaamde Groene Kaart. Op deze kaart zullen alle (potentieel) waardevolle bomen en groenelementen opgenomen worden. Voor alle elementen die niet op de Groene Kaart komen te staan, is in de toekomst geen kapvergunning meer nodig. Daarmee wordt invulling gegeven aan de […]