Berichten

Uiterlijk begin volgend jaar wil Leeuwarden beginnen met de aanleg van de Overijsselselaan, de nieuwe weg tussen de stad en Werpsterhoek. De Overijsselselaan krijgt een ‘groene omgeving’. Langs de weg worden hagen geplant en er komen vier- tot vijfhonderd bomen.

Het groene karakter van de nieuwe weg is ook de reden voor de naamsverandering van Overijsselseweg in Overijsselselaan. De aanlegkosten bedragen €9,1 miljoen.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Leeuwarder Courant

Groenforum Nederland ontving november 2008 van de Minister van Wonen, Wijken en Integratie een uitgebreide reactie op de aanbevelingen die Groenforum Nederland op uitnodiging van zijn voorganger, mevrouw Vogelaar, deed over  groen als component van de Woonvisies. Groenforum Nederland is verheugd over deze reactie die mede werd gegeven uit naam van uw collega’s van Ruimte en Milieu (VROM) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De reactie van het Rijk biedt belangrijke aanknopingspunten voor de ontwikkeling van stad en dorp met een structurele inpassing en behoud van groen zoals Groenforum Nederland die sinds haar oprichting bepleit en waarvoor ze zich inzet. Daarbij gaat het zowel om de herstructurering van bestaande stadswijken als om de inrichting van nieuwe bouwlocaties.

Volledige informatie:
Lees hier de brief

Ook interessant:
Groenforum, waarde van groen, stedelijk groen

Bron:
Groenforum Nederland