Aanleg ‘groene' laan in Leeuwarden

Uiterlijk begin volgend jaar wil Leeuwarden beginnen met de aanleg van de Overijsselselaan, de nieuwe weg tussen de stad en Werpsterhoek. De Overijsselselaan krijgt een ‘groene omgeving’. Langs de weg worden hagen geplant en er komen vier- tot vijfhonderd bomen. Het groene karakter van de nieuwe weg is ook de reden voor de naamsverandering van […]

Brief van Groenforum aan minister Van der Laan

Groenforum Nederland ontving november 2008 van de Minister van Wonen, Wijken en Integratie een uitgebreide reactie op de aanbevelingen die Groenforum Nederland op uitnodiging van zijn voorganger, mevrouw Vogelaar, deed over  groen als component van de Woonvisies. Groenforum Nederland is verheugd over deze reactie die mede werd gegeven uit naam van uw collega’s van Ruimte […]