Groe­ne wan­den voor gezon­de lucht in de klas

Op 10 okto­ber, de dag van de duur­zaam­heid, is het pro­ject ‘Groe­ne wan­den in de klas’ van start gegaan in de Haar­lem­mer­meer. Van­uit het Groen Onder­wijs­cen­trum gaan stu­den­ten van Wel­lant mbo de effec­ten meten van een plan­ten­wand in de klas. Het is de bedoe­ling dat de erva­rin­gen van dit pro­ject lei­den tot een sys­teem dat […]