Ken­nis­bij­een­komst ‘Meer groen in tuin en plant­soen’

Afge­lo­pen don­der­dag vond de eer­ste Ken­nis­bij­een­komst ‘Meer groen in tuin en plant­soen’ onder de noe­mer van De Groe­ne Stad plaats op de Helico­n­op­lei­ding in Nij­me­gen. Deze ken­nis­dag is door ver­schil­len­de groe­ne par­tij­en in het leven geroe­pen, omdat er onder meer van­uit gemeen­ten, groen­voor­zie­ners, hove­niers, land­schaps­ar­chi­tec­ten behoef­te is aan sor­ti­ments­ken­nis die is afge­stemd op de toe­pas­sing […]

Gro­te belang­stel­ling voor ken­nis­bij­een­komst ‘Meer groen in tuin en plant­soen’

Afge­lo­pen don­der­dag vond de eer­ste Ken­nis­bij­een­komst ‘Meer groen in tuin en plant­soen’ onder de noe­mer van De Groe­ne Stad plaats op de Helico­n­op­lei­ding in Nij­me­gen. Deze ken­nis­dag is door ver­schil­len­de groe­ne par­tij­en in het leven geroe­pen, omdat er onder meer van­uit gemeen­ten, groen­voor­zie­ners, hove­niers, land­schaps­ar­chi­tec­ten behoef­te is aan sor­ti­ments­ken­nis die is afge­stemd op de toe­pas­sing […]

Ken­nis­bij­een­komst: “Meer groen in tuin en plant­soen”

Op don­der­dag 3 maart is er een ken­nis­bij­een­komst sor­ti­ment “Meer groen in tuin en plant­soen” in Nij­me­gen. Deze bij­een­komst wordt voor het eerst geza­men­lijk geor­ga­ni­seerd door de ver­schil­len­de belang­heb­ben­de par­tij­en die het gebruik van gezond groen op de juis­te plaats hoog in het vaan­del heb­ben staan. De dag is bedoeld voor hove­niers, groen­voor­zie­ners, beleids­ma­kers, tuin- […]

Ken­nis­bij­een­komst groe­ne daken en bouw

Op don­der­dag 28 okto­ber orga­ni­se­ren Heli­con en Groe­ne Ste­den een ken­nis­bij­een­komst over duur­zaam bou­wen en wonen met groe­ne daken onder het mot­to: ‘van inspi­ra­tie naar imple­men­ta­tie’. Op deze bij­een­komst zijn erva­rin­gen te horen over pro­jec­ten in bin­­nen- en bui­ten­land. Ook is vol­op aan­dacht voor sub­si­die­re­ge­lin­gen met prak­tijk­ca­ses. Uit­ge­breid zal wor­den inge­gaan op de begroei­ing zelf […]