Biodiversiteit krijgt alle kans in Deurnese bermen

In 2011 is de gemeente Deurne gestart met een pilot om haar bermen buiten de bebouwde kom op een andere manier te beheren. De eerste resultaten zijn dusdanig dat de pilot verder uitgebreid kan worden. Voor dit jaar betekent dit dat Deurne haar bermen volledig ecologisch gaat beheren. Biodiversiteit krijgt dus alle kans in de […]

‘Crisis is kans voor kwaliteitsslag in de bouw’ pleidooi voor investeren in groen

Op het congres Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid hield Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, een pleidooi voor meer aandacht voor de groene kwaliteit van de leefomgeving. Bezuinigen op de inrichting van de openbare ruimte is een zeer bedenkelijke ontwikkeling. Ook Kees Jan de Vet, lid directieraad Vereniging Nederlandse Gemeenten, benadrukte dat investeren in kwaliteit zich juist […]