Kea­nu (14) was een dag lang baas bij hove­niers­be­drijf Van der Tol

Op 28 Janu­a­ri 2016 ston­den één dag lang hon­der­den kin­de­ren aan het roer van suc­ces­vol­le bedrij­ven waar­bij zij een rol als CEO, direc­teur, bur­ger­mees­ter of hoofd­re­dac­teur op zich namen. Tij­dens ‘Baas van Mor­gen’, een ini­ti­a­tief van non-pro­­fit orga­ni­sa­tie JINC, erva­ren kin­de­ren die opgroei­en in een omge­ving met soci­aal­eco­no­mi­sche ach­ter­stand hoe het is om de lei­ding […]