Jan Ter­louw vol lof over Tuin en Land­schap Expe­rien­ce

Oud-poli­­ti­­cus en schrij­ver Jan Ter­louw bezocht zater­dag groen­beurs Plan­ta­ri­um om er de Tuin en Land­schap Expe­rien­ce te bekij­ken. Ter­louw was vol lof over de expo­si­tie die de rela­tie legt tus­sen groen en kli­maat­ver­an­de­ring. De Tuin en Land­schap Expe­rien­ce is een ten­toon­stel­ling op de vak­beurs die op artis­tie­ke wij­ze de gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring uit­beeldt. De ont­wer­pers […]