Minis­ter Schultz bekijkt oogst van Futu­re Green City

Minis­ter Mela­nie Schultz van Infra­struc­tuur & Mili­eu heeft op dins­dag 15 decem­ber belang­stel­lend ken­nis geno­men van de resul­ta­ten van Futu­re Green City. Dat deed zij tij­dens de slot­ma­ni­fes­ta­tie van het Jaar van de Ruim­te, waar Stads­werk en Bran­che­ver­e­ni­ging VHG samen de oogst van het drie­daag­se event pre­sen­teer­den.  Tij­dens het Futu­re Green City event, dat van […]