Berichten

Ruim 21.000 abonnees ontvangen vandaag de derde editie van De Groene Stad met daarin aandacht voor het grootste ruimtelijke inrichtingsplan ooit. In Maastricht is namelijk begin dit jaar een zeer ambitieus project van start gegaan: ‘De Groene Loper’, een plan voor de stad en de snelweg A2.

Centraal in het Maastrichtse plan staat de gestapelde tunnel, waardoor tachtig procent van het huidige verkeer ondergronds gaat, en het groene recreatieve lint voor fietsers en voetgangers.

Overige artikelen
Floriade 2022
De kandidaten voor Floriade 2022 presenteren hun visie en plannen. De Floriade in Venlo is nog niet afgelopen of de strijd om de kandidatuur voor 2022 is al in volle gang. Nog vier kandidaten zijn er over. De Groene Stad sprak met: Wethouder Ossel van Amsterdam, burgemeester Rijsdijk van regio Boskoop,  burgemeester Jorritsma van Almere en burgemeester Rehwinkel van Groningen.

Groen Loont
Een ander item waar De Groene Stad continu aandacht aan besteedt, is TEEB Stad en Groen Loont. Nu het einde van het project nadert, kijken initiatiefnemers Johan van Zoest en Olaf Prinsen terug en vooruit.

Groenprijsvragen als lokale katalysator
Het belang van een groene woonomgeving wordt de laatste jaren steeds meer onderkend. Met name de positieve impact op de leefbaarheid en de sociale cohesie in woonwijken stimuleert lokale overheden steeds vaker om groenwedstrijden en –prijsvragen uit te schrijven. Maar ook voor woningbouwcorporaties liggen hier kansen.

Dromen met daden over biodiversiteit
Als dichtsbevolkte stad van Nederland moet Leiden het kleine beetje groen dat de stad heeft goed beheren en bewaren. Daarom betrekt de gemeente al een aantal jaren burgers en organisaties bij het verbeteren van de biodiversiteit.

En verder:

  • Interview met Loek Hermans, voorzitter Greenport Holland over beter samenwerken in de sector
  • Interview met GGD over samenwerken voor gezondheid
  • Ondernemers verantwoordelijk voor onderhoud Dordts bedrijvenpark
  • Groen bindmiddel Alphen aan den Rijn, gemeentelijk groen vervult spilfunctie in burgerparticipatiebeleid
  • Interview met Peter Dordregter over Groenforum Nederland
  • Internationaal congres Growing Green Cities
  • Golfregio wil duurzamer groen. Nederlandse groenbedrijven op handelsmissie
  • Nationale Groendag, stedelijk groen in crisistijd
  • Michiel den Ruijter over  nieuwe stedelijke ontwikkelingen

 Meer informatie en interessante links »

Uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s in de 17 steden met krachtwijken blijkt dat groen een belangrijk onderwerp is. In ruim 85% van de bijna 250 partijprogramma’s zijn passages over groen opgenomen. GroenLinks scoort daarbij het hoogst, de VVD het laagst. Per gemeente zijn er echter grote verschillen, ook binnen een partij. Zo blijkt uit onderzoek van Alterra.

Het wetenschappelijk onderzoekinstituut Alterra, onderdeel van Wageningen UR, heeft gekeken naar de aandacht voor groen in de lokale verkiezingsprogramma’s. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van groen in die programma’s vooral gekoppeld wordt aan de kwaliteit van de woonomgeving. Alterra-onderzoeker Peter Visschedijk: “Uit deze peiling kan geconcludeerd worden dat groen in de stad inmiddels door de lokale politiek stevig wordt omarmd.”

Thema groen is verankerd
Uit het onderzoek blijkt dat het thema groen bij nagenoeg alle partijen, van links tot rechts, verankerd is. Niet alleen bij de partijen die altijd al groen in hun programma hadden staan, het onderwerp is ook opgepakt door partijen die er tot voor kort weinig aandacht aan besteedden. Peter Visschedijk: “GroenLinks scoort het hoogst bij het noemen van groen in de verkiezingsprogramma’s. D’66, PvdA en CDA komen daarachter waarbij de onderlinge verschillen te verwaarlozen zijn. SP en ChristenUnie liggen daar weer achter en de VVD neemt het onderwerp het minst op in haar verkiezingsprogramma’s. Bij de VVD zijn ook de verschillen tussen programma’s in verschillende steden het grootst. Zo komt groen in het VVD-programma van Amsterdam zeer uitgebreid aan de orde, terwijl dezelfde partij in Dordrecht het thema niet één keer noemt.”

Daad bij het woord voegen
Uit de analyse blijkt dat er nauwelijks verband is ten aanzien van de grootte en de ligging van de steden en het aantal partijen dat aan de verkiezingen meedoet in relatie tot de mate van verankering van groen in de partijprogramma’s. Daarnaast geven de concrete actiepunten aan dat de steden ook daadwerkelijk de daad bij het woord willen voegen en zich actief willen inzetten voor groen in de stad. Opvallend is de frequentie van innovatieve ontwikkelingen die op het gebied van groen genoemd worden. Groene daken en groene gevels zijn veel gebruikte termen binnen de verkiezingsprogramma’s. Ook burgerparticipatie op het gebied van groen is een veel voorkomend aspect in de programma’s. Veel partijen maken zich ook hard voor het toegankelijk maken van openbaar groen, meer en beter groen in de wijken en het verbinden van groen in de stad met het omliggende gebied. Voor groen dat eventueel zou verdwijnen als gevolg van andere ontwikkelingen stellen veel partijen een compensatieregeling voor.

Download:
Analyse Groen in Verkiezingsprogramma’s Gemeenteraadsverkiezingen 2010 »

Bron:
Alterra