Maastrichtse groene loper centraal item in derde editie De Groene Stad

Ruim 21.000 abonnees ontvangen vandaag de derde editie van De Groene Stad met daarin aandacht voor het grootste ruimtelijke inrichtingsplan ooit. In Maastricht is namelijk begin dit jaar een zeer ambitieus project van start gegaan: ‘De Groene Loper’, een plan voor de stad en de snelweg A2.

Centraal in het Maastrichtse plan staat de gestapelde tunnel, waardoor tachtig procent van het huidige verkeer ondergronds gaat, en het groene recreatieve lint voor fietsers en voetgangers.

Overige artikelen
Floriade 2022
De kandidaten voor Floriade 2022 presenteren hun visie en plannen. De Floriade in Venlo is nog niet afgelopen of de strijd om de kandidatuur voor 2022 is al in volle gang. Nog vier kandidaten zijn er over. De Groene Stad sprak met: Wethouder Ossel van Amsterdam, burgemeester Rijsdijk van regio Boskoop,  burgemeester Jorritsma van Almere en burgemeester Rehwinkel van Groningen.

Groen Loont
Een ander item waar De Groene Stad continu aandacht aan besteedt, is TEEB Stad en Groen Loont. Nu het einde van het project nadert, kijken initiatiefnemers Johan van Zoest en Olaf Prinsen terug en vooruit.

Groenprijsvragen als lokale katalysator
Het belang van een groene woonomgeving wordt de laatste jaren steeds meer onderkend. Met name de positieve impact op de leefbaarheid en de sociale cohesie in woonwijken stimuleert lokale overheden steeds vaker om groenwedstrijden en –prijsvragen uit te schrijven. Maar ook voor woningbouwcorporaties liggen hier kansen.

Dromen met daden over biodiversiteit
Als dichtsbevolkte stad van Nederland moet Leiden het kleine beetje groen dat de stad heeft goed beheren en bewaren. Daarom betrekt de gemeente al een aantal jaren burgers en organisaties bij het verbeteren van de biodiversiteit.

En verder:

  • Interview met Loek Hermans, voorzitter Greenport Holland over beter samenwerken in de sector
  • Interview met GGD over samenwerken voor gezondheid
  • Ondernemers verantwoordelijk voor onderhoud Dordts bedrijvenpark
  • Groen bindmiddel Alphen aan den Rijn, gemeentelijk groen vervult spilfunctie in burgerparticipatiebeleid
  • Interview met Peter Dordregter over Groenforum Nederland
  • Internationaal congres Growing Green Cities
  • Golfregio wil duurzamer groen. Nederlandse groenbedrijven op handelsmissie
  • Nationale Groendag, stedelijk groen in crisistijd
  • Michiel den Ruijter over  nieuwe stedelijke ontwikkelingen

 Meer informatie en interessante links »